Πιτυρίδα

  • Πολυτρίχι (Αδίαντος)

    Για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης & της πιτυρίδας.