Πνευματική Κόπωση

  • Βασιλικός

    Bοηθάει σε περιπτώσεις στοματίτιδας και επιχείλιου έρπητα.