Στομαχική ατονία

  • Δάφνη

    Εμποδίζει την τριχόπτωση.