Τριχόπτωση

  • Δάφνη

    Εμποδίζει την τριχόπτωση.
  • Πολυτρίχι (Αδίαντος)

    Για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης & της πιτυρίδας.