Τόνωση

  • Ρίζα Κιχώριο (ραδίκι βιολογικό)

    Δρα ως ήπιο καθαρτικό και είναι ιδανικό για τη δυσκοιλιότητα.