Τόνωση

  • Ρίζα Κιχώριο (ραδίκι)

    Δρα ως ήπιο καθαρτικό και είναι ιδανικό για τη δυσκοιλιότητα.