Χοληστερίνη

  • Πικρόξυλο

    Ένα ισχυρό φυσικό "όπλο" για σάκχαρο & χοληστερίνη.