Κυκλοφορικό Σύστημα, Καρδιοτονωτικό, Αρτηριοσκλήρωση, Αγγειοδιασταλτικό